fbpx

Varför behöver du som ledare vara rustad för förändring?

Helt enkelt för att det vilar ett enormt stort ansvar på dig som ledare för att driva och och lyckas med förändringen!

Visste du att hela 70% av alla förändringsprojekt misslyckas på ett eller annat sätt med att nå de uppsatta målen med förändringen? *

Det behöver inte vara så om du som ledare och ledningsgruppen har en djupare förståelse och kunskap om:

  • De olika faserna vid en förändring
  • Varför du behöver involvera medarbetare och nyckelmedarbetare tidigt i processen
  • Vad förändringen innebär konkret för verksamheten
  • Hur förändringen påverkar medarbetare på olika nivåer
  • Din egen reaktion och triggers vid förändring
  • Kommunikationens betydelse (budskap, tajming, kroppsspråk, röstläge, tonfall)
  • Handfasta verktyg, coaching och kommunikation i hur du leder i förändring

Sist men inte minst är det en kritisk framgångsfaktor att du som ledare och ledningsgruppen har stöd i förändringen. Det är ofta en tuff process, där även du som ledare behöver stöd för att orka hela vägen.

Står du som VD, ledare eller ledningsgrupp inför en förändring eller befinner er mitt i stormens öga? Välkommen att kontakta mig för att få veta mer om vårt förändringsprogram! Du kan även läsa mer här!

  • Källa: Sveningsson & Sörgarde, 2016

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *