fbpx

Uppdrag & utbildningar

Här är ett axplock av mina tidigare uppdrag och anställningar. Referenser finns om du så önskar.

Uppdrag

Coach, Trustworthy Communications

 • Karriärcoach och livscoach, hjälper människor frigöra sin inre kraft för att finna nya vägar framåt eller till sitt nästa jobb
 • Coachar medarbetare i självledarskap och stärker chefer i sin roll som ledare

Kommunikationsstrateg, Preem

 • Kommunikationsrådgivare vid framtagning av Preems nya strategier
 • Kommunikationsansvarig för ett antal affärsområden
 • Projektledare för hållbarhetsredovisningen

Seniorkonsult, Narva

 • Projektledare och kommunikationsrådgivare
 • Driva arbetet i kunduppdragen och säkerställa att dessa följer uppsatta mål, budget och tidsplan

Kommunikationsansvarig, Bactiguard

 • Ansvar för intern och extern samt finansiell kommunikation
 • Ge råd och stöd till ledning och chefer kring kommunikation
 • Redaktör för webbplats och intranät och Ta fram kommunikationsplaner,
 • Projektledare för årsredovisning, årsstämma och ny webbplats

Nordisk kommunikationsansvarig, Pernod Ricard Nordic

 • Konsultuppdrag med övergripande ansvar för den interna och externa kommunikationen inom Norden och Baltikum
 • Leda ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk
 • Redaktör och skribent för webbplats, intranätet och ett digitalt nyhetsbrev
 • Projektledare ny webbplats och intranät

Informationsansvarig internkommunikation, B&B Tools

 • Ansvar för att leda och utveckla den interna kommunikationen i Norden
 • Coacha ledning och chefer i kommunikationsrelaterade frågor
 • Teamledare för två internkommunikatörer
 • Nära samarbete med HR, med fokus på förändringskommunikation

Kommunikationsstrateg, Ericsson

 • Konsultuppdrag, kommunikationsrådgivare för ett antal globala projekt
 • Kommunikation om säljprocesser, verktyg och nytt . arbetssätt

Interninformationsansvarig och ansvarig för IR, Tradedoubler

 • Uppdrag att coacha ledningsgruppen och linjechefer i kommunikation
 • Planera och driva förändringskommunikation i samband med outsourcing
 • Etablera och säkerställa en väl fungerande informationsstruktur

Kommunikationsansvarig Group IT, Nordea

 • Ansvarig för den interna och externa kommunikationen
 • Kommunikationsrådgivare till ledningsgruppen, linjechefer och projektledare
 • Ansvarig för ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk för kommunikatörer

Nordisk kommunikationskonsult, Nordea

 • Intern kommunikationskonsult på Nordeas centrala informationsavdelning 
 • Coacha och ge råd till chefer, ledningsgrupper och projektledare vid större förändringar som ny organisation, outsourcing, nytt arbetssätt etc.
 • Planera och genomföra kommunikationsutbildningar  

Kommunikationskonsult, Skatteverket

 • Strategisk rådgivare och medlem i IT-ledningen.
 • Ge stöd till ledningen och chefer i samband med en större organisationsförändring, arrangera kommunikationsutbildningar
 • Ansvarig för ett kommunikationsnätverk

UTBILDNINGAR

Terapeut, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi 

KBT-utbildning, psykoterapi steg 1.

Ledning av människor och organisationer under förändring, Sveriges Lantbruksuniversitet

Fristående kurs om 7,5 poäng med praktiska verktyg inom förändringsarbete och förändringsstrategier som underlättar såväl planeringen som genomförandet och uppföljningen av förändringsprocesser.

Organisation, pedagogik, arbetsmiljö och hälsa,
Örebro Universitet

 • Fristående kurs om 7,5 poäng om vad som påverkar organisationers psykosociala arbetsmiljö och utveckling med fokus på hälsofrämjande arbetsmiljö och en hållbar utveckling av verksamheter.

Coach, Humanova

 • Tvåårig utbildning till diplomerad coach, där första året handlar om personlig utveckling och andra året fokuserar på coaching av individer och grupper.

Motiverande samtal, Humanova

 • Utbildning i en samtalsmetod och ett förhållningssätt, som syftar till att motivera individer till nya beteenden och förändring.

Sociala medier, Företagsuniversitetet

 • Kurs med fokus på hur sociala medier kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå och kommunicera med relevanta målgrupper

Filosofie kandidatexamen, 120 poäng, Stockholms Universitet, Stockholm

 • 60 poäng sociologi, 40 poäng pedagogik samt 20 poäng företagsekonomi

Diplomerad affärskommunikatör, DIHM, IHM Business School, Stockholm

 • Tvåårig utbildning till affärskommunikatör med ett avslutande examensarbete.

Redo att ta kontakt?