fbpx

Uppdrag & utbildningar

Här är ett axplock av mina tidigare uppdrag och anställningar. Referenser finns om du så önskar.

UPPDRAG

Coach, samtalsterapeut, kommunikationsrådgivare och föreläsare, Trustworthy Communications AB

 • VD och grundare av mitt eget företag, där jag är verksam som:
  • Karriärcoach och livscoach, hjälper människor frigöra sin inre kraft för att finna nya vägar eller till sitt nästa jobb
  • Coachar medarbetare i självledarskap och stärker chefer i sin roll som ledare, bland annat i ett ledarprogram
  • Samtalsterapeut där jag utgår från kognitiv beteendeterapi, psykosyntes och schematerapi
  • Kommunikationsrådgivare till utvalda företag & föreläsare på företag

Kommunikationsstrateg, Preem

 • Kommunikationsrådgivare vid framtagning av Preems nya strategier
 • Kommunikationsansvarig för ett antal affärsområden
 • Projektledare för hållbarhetsredovisningen

Seniorkonsult, Narva

 • Projektledare och kommunikationsrådgivare
 • Driva arbetet i kunduppdragen och säkerställa att dessa följer uppsatta mål, budget och tidsplan

Kommunikationsansvarig, Bactiguard

 • Ansvar för intern och extern samt finansiell kommunikation
 • Ge råd och stöd till ledning och chefer kring kommunikation
 • Redaktör för webbplats och intranät och Ta fram kommunikationsplaner,
 • Projektledare för årsredovisning, årsstämma och ny webbplats

Nordisk kommunikationsansvarig, Pernod Ricard Nordic

 • Konsultuppdrag med övergripande ansvar för den interna och externa kommunikationen inom Norden och Baltikum
 • Leda ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk
 • Redaktör och skribent för webbplats, intranätet och ett digitalt nyhetsbrev
 • Projektledare ny webbplats och intranät

Informationsansvarig internkommunikation, B&B Tools

 • Ansvar för att leda och utveckla den interna kommunikationen i Norden
 • Coacha ledning och chefer i kommunikationsrelaterade frågor
 • Teamledare för två internkommunikatörer
 • Nära samarbete med HR, med fokus på förändringskommunikation

Kommunikationsstrateg, Ericsson

 • Konsultuppdrag, kommunikationsrådgivare för ett antal globala projekt
 • Kommunikation om säljprocesser, verktyg och nytt . arbetssätt

Interninformationsansvarig och ansvarig för IR, Tradedoubler

 • Uppdrag att coacha ledningsgruppen och linjechefer i kommunikation
 • Planera och driva förändringskommunikation i samband med outsourcing
 • Etablera och säkerställa en väl fungerande informationsstruktur

Kommunikationsansvarig Group IT, Nordea

 • Ansvarig för den interna och externa kommunikationen
 • Kommunikationsrådgivare till ledningsgruppen, linjechefer och projektledare
 • Ansvarig för ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk för kommunikatörer

Nordisk kommunikationskonsult, Nordea

 • Intern kommunikationskonsult på Nordeas centrala informationsavdelning 
 • Coacha och ge råd till chefer, ledningsgrupper och projektledare vid större förändringar som ny organisation, outsourcing, nytt arbetssätt etc.
 • Planera och genomföra kommunikationsutbildningar  

Kommunikationskonsult, Skatteverket

 • Strategisk rådgivare och medlem i IT-ledningen.
 • Ge stöd till ledningen och chefer i samband med en större organisationsförändring, arrangera kommunikationsutbildningar
 • Ansvarig för ett kommunikationsnätverk

UTBILDNINGAR

Filosofie kandidatexamen i psykologi 90 poäng, Stockholms Universitet

 • Pågående kandidatexamen vid sidan av jobbet, som slutförs under 2023.

Samtalsterapeut, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi 

 • Utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1 under 1,5 år som inkluderade psykologi, psykopatalogi, psykoterapeutiska metoder, vetenskapsteori, yrkesetik och andra etiska frågor samt handledning

Ledning av människor och organisationer under förändring, Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Fristående kurs om 7,5 poäng med praktiska verktyg inom förändringsarbete och förändringsstrategier som underlättar såväl planeringen som genomförandet och uppföljningen av förändringsprocesser.

Organisation, pedagogik, arbetsmiljö och hälsa, Örebro Universitet

 • Fristående kurs om 7,5 poäng om vad som påverkar organisationers psykosociala arbetsmiljö och utveckling med fokus på hälsofrämjande arbetsmiljö och en hållbar utveckling av verksamheter.

Samtalscoach, Humanova

 • Tvåårig utbildning till diplomerad coach, där första året handlar om personlig utveckling och andra året fokuserar på coaching av individer och grupper.
 • Certifierad coach via EMCC, som är en global organisation för coacher och mentorer

Motiverande samtal, Humanova

 • Utbildning i en samtalsmetod och ett förhållningssätt, som syftar till att motivera individer till nya beteenden och förändring.

Sociala medier, Företagsuniversitetet

 • Kurs med fokus på hur sociala medier kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå och kommunicera med relevanta målgrupper

Filosofie kandidatexamen sociologi, 180 poäng, Stockholms Universitet, Stockholm

 • 90 poäng sociologi, 60 poäng pedagogik samt 30 poäng företagsekonomi

Diplomerad affärskommunikatör, DIHM, IHM Business School, Stockholm

 • Tvåårig utbildning till affärskommunikatör med ett avslutande examensarbete.

Redo att ta kontakt?