fbpx

Konflikthantering

Hantera konflikter i tid

Konflikter är en del av livet, oavsett om det är på arbetsplatsen eller privat. När konflikter eller meningsskiljaktigheter riskerar att gå över styr, har du som chef ett stort ansvar för att förebygga och främja ett god psykosocial arbetsmiljö, där det är viktigt att dina medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen.

Konflikter som pågår en längre tid, riskerar att eskalera och har ofta en väldigt negativ påverkan på dina medarbetares psykiska hälsa och välmående, som leder till sämre prestation och ökad sjukskrivning.

Många gånger kan du som chef hantera konflikterna på egen hand. I vissa fall, speciellt när konflikten pågått ett tag och är av komplexare karaktär, kan du behöva hjälp av en extern part, en coach, som hjälper dig med vägledning, coachning och verktyg i hur du på bästa sätt kan lösa konflikten.

I andra fall kan det vara bra att låta den externa parten hjälpa till med konflikthantering genom att medla mellan individerna som är involverade i konflikten.

Kontakta mig gärna för mer information eller offert!