fbpx

Coachning och samtalsterapi för företag

En extern part hjälper ledare och medarbetare att utvecklas i önskad riktning

Behöver era chefer vägledning och coaching för att stärka sitt ledarskap eller stöd inför en kommande eller pågående förändring?

Oftast är en extern samtalspart bättre på att se saker mer objektivt och kan bidra med en helhetsbild, nya insikter och perspektiv som hjälper företaget och medarbetarna att utvecklas i önskad riktning.

Det kan handla om att stärka teamet, ge stöd till medarbetare i kris eller karriärvägledning för att hitta nya möjligheter inom eller utanför företaget.

Ibland kan det även handla om att hjälpa medarbetare att skapa sig ett hållbart arbetsliv, för att förebygga risken för sjukskrivning och utmattningssyndrom. Det finns även samtalsstöd för medarbetare som är sjukskrivna eller under rehabilitering från utmattningssyndrom.

Mina tjänster

  • Ledarcoachning
  • Teambuilding
  • Medarbetarstöd
  • Karriärcoachning
  • Outplacement
  • Svåra samtal

Coachingen eller samtalsterapin kan genomföras både på svenska, tyska eller engelska, antingen på ert företag, på mitt kontor på Kungstensgatan 59 vid Odenplan i Stockholm eller online. Allt beroende på vad som passar bäst.

”Coaching är den bästa investeringen i dina medarbetare och i ditt företag”

— Susann Sjöbom Steiger