fbpx

Kommunikationsrådgivning

people in lecture

Lyfter företagets medarbetare och varumärke till nästa nivå

Jag kan hjälpa till med alltifrån kommunikationsrådgivning och coachning av ledningsgrupper, chefer och medarbetare i förändring till strategiskt kommunikationsarbete som lyfter företagets medarbetare och varumärke till nästa nivå.

Kommunikation som gör skillnad på riktigt

Det kan handla om att analysera, planera och genomföra riktade kommunikationsinsatser. Allt för att säkerställa att kommunikationen inte bara stannar vid en ambitiös plan eller punkt på agendan utan verkligen är något som blir av och gör skillnad på riktigt.

Kommunikation är chefens viktigaste verktyg för att motivera och engagera sina medarbetare. Att möta varje medarbetare där hen är, är att anpassa sin kommunikation efter person och situation.

Många gånger handlar kommunikation om att omvandla det komplexa till något enkelt som alla förstår, för att få med sig fler på förändringsresan.

Flexibelt upplägg efter era behov

I alla mina tjänster erbjuder jag ett flexibelt upplägg anpassat efter era specifika behov. Ni kan antingen anlita mig som rådgivare, för ett specifikt uppdrag eller stöd vid behov.

Ett axplock av mina tjänster:

Nedan är ett axplock av några av mina tjänster, som anpassas efter era behov.

  • Kommunikationsrådgivning och coachning till VD, chefer och HR
  • Kommunikationsstöd till chefer vid förändringar
  • Konflikthantering
  • Mentorskap och rådgivning till medarbetare på kommunikationsavdelningen
  • Kommunikationsstrategi
  • Kommunikationsplanering
  • Målgruppsanalyser
  • Budskapsformulering
  • Kommunikationsutbildningar
  • Föreläsningar och workshops

Fem nycklar för att lyckas med din kommunikation i kriser och förändring

Kommunikation är ett kraftfullt verktyg för att bygga förtroende och företagets varumärke hos kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Hur ni som företag hanterar en förändring, oavsett om den är självvald eller en oförutsedd kris som pandemin, är avgörande för företagets framtida anseende och överlevnad.

Investerar ni tid och engagemang, kan kriser även hjälpa er att stärka företagets varumärke., där de viktigaste fem nycklarna är:

1. Kommunicera löpande

Oavsett om ni behöver permittera eller säga upp medarbetare, stänga verksamheter eller omorganisera, behöver ni kommunicera löpande för att minimera oron och för att visa att ni är ett företag att lita.

Under en kris är det därför extra viktigt att säkerställa att alla berörda har tillgång till aktuell och relevant information.

2. Utgå från målgruppens behov

Kommunikationen måste vara anpassad efter målgruppens behov. Det komplexa behöver alltid omvandlas till något enkelt som alla förstår.

3. Ge extra stöd till cheferna

Cheferna, som är de som möter medarbetarna, kan ofta behöva extra stöd för att veta vad och hur de ska kommunicera. Speciellt under en kris är det viktigt att fånga upp chefernas egen oro innan de möter medarbetarna.

4. Avsätt tid och resurser för kommunikation 

Hur ni hanterar krisen och hur och vad ni kommunicerar, kommer ha stor påverkan på ert varumärke framöver.

Genom att avsätta tid och resurser för kommunikation, kommer ni klara den pågående krisen på ett betydligt sätt. Det kan hjälpa er att gå stärkt ur det här. 

5. Ta hjälp av en extern kommunikationskonsult

Ibland räcker det inte med insikten att kommunikation är en viktig framgångsfaktor i en förändring eller kris.

Hur gärna ni än vill lösa det med interna resurser, kan det i vissa fall vara bra att ta hjälp av en extern konsult. En kommunikationsexpert eller organisationskonsult som kan ge stöd till såväl ledningsgruppen och cheferna, som ofta har ansvaret för att kommunicera förändringen. Stödet kan vara såväl strategiskt som operativt.