fbpx

Skilja det interna från externa?

Företag kommunicerar dagligen med sina medarbetare, kunder, investerare och media, där kommunikationen ofta hanteras av olika avdelningar beroende på om det handlar om intern- eller extern kommunikation. Många gånger fördelas även ansvaret för kommunikationen efter olika kanaler som webbplats, sociala medier, press och intranät. 

En reflektion, efter att ha jobbat på flera kommunikationsavdelningar på större företag och i vitt skilda branscher, är att vi ibland går miste om helheten när vi drar en skiljelinje mellan internt och externt. Jobbar vi som isolerade öar, i silos, riskerar vi att bilden som vi förmedlar internt inte harmoniserar med hur vi upplevs externt. Det uppstår ett gap mellan vår profil, image och identitet.

Personligen skulle jag mycket hellre se att vi lyfter våra blickar och utgår från helheten och vad som är målet med vår kommunikation. Om vi tillsammans fokuserar mer på integrerad och målgruppsanpassad kommunikation, istället för att dela upp det efter internt eller externt, bidrar det till:

💛En röd tråd i all kommunikation

💛Effektivare kommunikation

💛Ökat förtroende från kunder och medarbetare

💛Större engagemang

💛Minskade kostnader

💛Starkare varumärke


Hur jobbar ni på företagens kommunikationsavdelningar med intern och extern kommunikation? 

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *