fbpx

Kaskadmodellens vara eller icke vara!

Under de drygt 25 år som jag jobbat med kommunikation på olika företag och branscher har kaskadmodellen varit den gängse modellen för att kommunicera internt.

Det är på sätt och vis förståeligt att företag och kommunikationsavdelningar vill ha kontroll på kommunikationen och därför väljer att kommunicera uppifrån och ned. Det innebär från högsta ledningen, till linjecheferna och sist i kedjan kommer medarbetarna. Samtidigt är det ett sätt att befästa hierarkiska strukturer och förhållningssätt samt att vi alla vet att information är makt.

Kaskadmodellen utgår från toppen till botten och sedan återkopplas informationen i bästa fall tillbaka till toppen. Men i det verkliga livet, som pågår utanför företagets dörrar, tar vi inte till oss information på det sättet. I vår digitala värld är vi vana vid att själva bestämma och välja ut vad som verkar intressant och som berör oss. Resten ser vi bara som ett brus, ett informationsöverflöd, som är ”nice to know” men som inte på något sätt lämnar ett bestående intryck.

Personligen tror jag på att företagen skulle tjäna på att vara mer modiga och våga släppa på kontrollen. Det innebär inte att budskap ska skapas vitt och brett utan vare sig någon närmare eftertanke eller tydliga mål. Men vi behöver våga testa budskapen och även anpassa dessa vartefter, för att se om budskapen engagerar och gör skillnad på riktigt som får människor att vilja agera.

Många gånger förblir fina ord bara tjusiga ord och floskler genom att de bara bearbetats in i minsta detalj av kommunikationsavdelningen och högsta ledningen istället för att involvera medarbetarna. Företagen har allt att vinna på att ta hjälp av sina medarbetare som ofta är väl insatta i verksamheten. Genom att involvera medarbetarna i ett tidigt stadium, kan de hjälpa verksamheten att utveckla trovärdiga budskap som berör, både internt och externt, och som bidrar till att öka förtroendet för företagets varumärke.

Lösningen är inte en stark kontroll utan snarare att vara i ständig dialog med nuvarande och potentiella medarbetare, kunder, investerare och andra intressenter för att förklara, tolka och i vissa fall omformulera för att skapa förtroendeingivande kommunikation.

Jag är nyfiken på hur ni kommunicerar för att skapa delaktighet i ert företag.