KOMMUNIKATIONSPAKET

Workshop och framtagning av kommunikationsplan

En kommunikationsplan hjälper dig att strukturera och planera din kommunikation på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa att kommunikationsplanen täcker de viktigaste delarna, är det alltid bra att börja med en workshop. 

Innehåll

 • Förberedelse inför workshop
 • Workshop 2 – 3 timmar med berörda nyckelpersoner
 • Framtagning av kommunikationsplan
 • Uppföljning av planen 

Det här ingår:

 • 8 samtal, mellan 1,0 – 1,5 timmar
 • Obegränsat mailstöd 
 • Telefonavstämningar mellan samtalen
 • Hemuppgifter 
 • Arbetsmaterial
 • Verktyg
 • Kommunikationsmodeller
 • Handlingsplan
 • Anteckningsbok

Pris

För hela ledarprogrammet utgår ett pris på 9 600 kr inkl. moms för privatpersoner. Betalningen kan delas upp på två tillfällen.

Är du företag, kontakta mig gärna för en offert.

Workshop - hitta företagets varför

Det här är workshopen som hjälper ert företag att formulera syftet och riktningen för verksamheten. Ett tydligt varför hjälper företaget att engagera och motivera sina medarbetare. De går inte längre till jobbet för att bygga en mur utan för att bygga en katedral. På samma sätt kommer det även hjälpa företaget att attrahera kunder som inte bara köper en produkt eller varumärke utan som snarare ser sig som ambassadörer för företaget.

Det räcker inte längre att bara finnas till som företag och konkurrera med produkter eller tjänster.

Medarbetare som känner sig som en del av helheten och som vill bidra helhjärtat till företagets framgång. Kunder som gärna köper era produkter och tjänster för att de överensstämmer inte bara med deras behov och förväntningar utan även deras värderingar.

Det här ingår:

 • Förberedelse inför workshop
 • Workshop 3 – 4 h
 • Föreläsning om vikten av företagets varför 
 • Gruppövningar
 • Summering av workshop
 • Förslag på uppföljande aktiviteter

Det här ingår:

 • 6 samtal, mellan 1,0 – 1,5 timmar
 • Mailstöd med svar inom 24 h
 • Hemuppgifter mellan varje samtal
 • Arbetsmaterial
 • Verktyg
 • Anteckningsbok

Pris

För hela coachingpaketet utgår ett pris på 6 900 kr inkl. moms för privatpersoner. Betalningen kan delas upp på två tillfällen.

Är du företag, kontakta mig gärna för en offert.

Inspirationsföreläsningar chefs- och medarbetarskap

Vad är det som får chefer och medarbetare att gå med ett leende till jobbet? Oavsett om någon är chef eller medarbetare behöver alla ett tydligt varför de går till jobbet. Det räcker inte med en fin titel eller hög lön. Oftast behövs något mycket större än så.

Det här ingår:

 • 5 samtal, mellan 1,0 – 1,5 timmar
 • Mailstöd med svar inom 24 h 
 • Hemuppgifter mellan varje samtal
 • Arbetsmaterial
 • Verktyg
 • Anteckningsbok

Pris

För hela coachingpaketet utgår ett pris på 6 200 kr inkl. moms för privatpersoner. Betalningen kan delas upp på två tillfällen.

Är du företag, kontakta mig gärna för en offert.

Redo att ta kontakt?