fbpx
Skilja det interna från externa?

Skilja det interna från externa?

Företag kommunicerar dagligen med sina medarbetare, kunder, investerare och media, där kommunikationen ofta hanteras av olika avdelningar beroende på om det handlar om intern- eller extern kommunikation. Många gånger fördelas även ansvaret för kommunikationen...